System do samoczynnego gaszenia pożarów SAGA

URZĄDZENIE DO SAMOCZYNNEGO GASZENIA POŻARÓW ZESPOŁÓW PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH TYP KOMER 1 / SAGA


Urządzenie bezobsługowe montowane jest przy przenośnikach taśmowych. Może pracować w podziemiach przemysłu węglowego we wszystkich pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Zasada działania urządzenia:

Do gaszenia stosuje się wodę z rurociągu przeciwpożarowego rozpylaną przez dysze zraszające. Woda pod ciśnieniem zostaje przez dławik doprowadzona do komory sterowniczej zaworu odcinającego nad membraną zaworu i działając na jej powierzchnię dociska ją do czoła, odcinając tym samym dopływ wody z rurociągu. Jednocześnie wodą zostaje wypełniony zespół wyzwalający.

Topikowe czujniki temperatury zespołu należy rozmieścić w kilku punktach:
• pod stropem w miejscach dużego przyrostu temperatury,
• przy zwrotnicach, napędach oraz bębnie stałym pętlicy w miejscach największego prawdopodobieństwa wydzielania się ciepła i zapalenia się części łatwopalnych, np. miału węglowego.

Na wskutek wzrostu temperatury (powyżej ustalonej) elementów przenośnika, jak również otoczenia, następuje zadziałanie czujników temperatury, tj. wytopienie się przy temperaturze 348 K (75 °C) stopu niskotopliwego łączącego miseczkę z płytką. Na skutek działania ciśnienia wody na płytkę następuje wyrzut wraz z wodą elementów blokujących otwór w złączce czujnika i wypływ wody z zespołu wyzwalającego. Wypływ ten powoduje spadek ciśnienia na dławiku zaworu odcinającego i tym samym w komorze sterowniczej zaworu ustala się ciśnienie zbliżone do atmosferycznego. Napór wody z rurociągu przeciwpożarowego odchyla odciążoną membranę i woda przepływa do zespołu gaszącego, a stąd przez dysze zraszające zostaje rozpylona w przestrzeni wyrobiska.
Jednocześnie woda działa na membranę czujnika ciśnienia, która pod jej naporem ugina się, przełączając styki mikroprzełącznika pozwalające na wyłączenie napięcia napędu przenośnika. Zasadę działania urządzenia pokazano na schemacie hydraulicznym.

Ostatnio zmienianysobota, 19 maj 2018 10:15

Ta strona używa plików Cookies. Więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce w Polityce prywatności Zapoznaj się z Polityka prywatności