Ochrona danych

Polityka prywatności, RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – zwane dalej RODO.
2. Administrator danych osobowych, jego dane kontaktowe : Tomasz Michalski właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Komstal” z siedzibą w Knurowie, ul. Dębowa 10 tel. tel. 32 236 45 80 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Administrator danych nie ma przedstawiciela.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu:
a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy np. zawarcie i realizacja umowy, realizacja obowiązków administratora jako pracodawcy itp., (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b).
b) wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur, dowodów wpłaty, listów przewozowych oraz innych dokumentów księgowych, realizacja obowiązków pracowniczych, rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym itd. (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. "c" RODO).
c) prowadzenia procesu rekrutacji - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO).
d) przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią np. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie siedziby firmy Komstal (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. "f" RODO).
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, mają Państwo prawo cofnąć tę zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa (np. kodeks cywilny, prawo pracy, ordynacja podatkowa itp.).
8. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane zostaną usunięte.
9. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom:
a) przetwarzającym dane na zlecenie Administratora z zachowaniem obowiązków ochrony informacji wynikających z RODO.
b) uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa np. firmy spedycyjne i kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, organy i służby kontrolne, uprawnione organy itp.
10. W granicach określonych Rozporządzeniem mogą Państwo żądać od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przenoszenia,
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz ich usunięcia,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
13. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych podmiotom mającym siedzibą poza obszarem Unii Europejskiej.

Obowiązek informacyjny względem kontrahentów P.W. Komstal.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Panią / Pana jako naszego kontrahenta:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Michalski właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Komstal” z siedzibą w Knurowie, ul. Dębowa 10 tel. tel. 32 236 45 80 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
a) wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, Klienci podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz, oraz organy uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).
5. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.


Polityka stosowania plików "cookies"

Strony www firmy Komstal mogą wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika serwisu.
Pliki te identyfikują użytkownika w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia korzystania z z serwisu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki. Funkcję tę posiada większość przeglądarek, a sposób wyłączenia ciasteczek dostępny jest w ich funkcji pomocy. Jeżeli nie wyłączysz plików cookies w przeglądarce, mogą być one zapisywane na Twoim urządzeniu.
Pliki cookie mogą być wykorzystane w celach statystycznych, historii przeglądania serwisu, utrzymania sesji itp.

Ta strona używa plików Cookies. Więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce w Polityce prywatności Zapoznaj się z Polityka prywatności